Quy định chung khi sử dụng dịch vụ

      Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ tại NinjaMailPro!

      Khi sử dụng dịch vụ do NinjaMailPro cung cấp, Quý khách cần tuân thủ các quy định dưới đây. NinjaMailPro cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau và Quý khách cần lưu ý nắm vững các quy định bổ sung dành riêng cho từng loại dịch vụ (nếu có). Khách hàng cần đảm bảo các đối tượng được ủy quyền trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng dịch vụ của NinjaMailPro phải nắm vững và tuân thủ quy định này.

Mục đích sử dụng

       Quý khách không được phép sử dụng dịch vụ của NinjaMailPro để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các quy định quốc tế được áp dụng tại Việt Nam.
       Quý khách không được phép tìm kiếm lỗ hổng hoặc lợi dụng các tiện ích và chức năng quản lý do NinjaMailPro cung cấp để thực hiện các mục đích ngoài phạm vi sử dụng dịch vụ đã được quy định.
       Quý khách phải chịu trách nhiệm về nội dung và mục đích của các dịch vụ Quý khách trực tiếp sử dụng tại NinjaMailPro.

Tài khoản quản trị NinjaMailPro

       Quý khách cần cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác khi đăng ký hoặc cập nhật thông tin liên hệ với NinjaMailPro.
       Thông tin liên hệ cần thiết gồm có họ tên, địa chỉ, email, điện thoại và bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với Quý khách cá nhân hoặc người đại diện công ty tổ chức), bổ sung thêm mã số giấy phép kinh doanh đối với Quý khách là công ty hoặc tổ chức.
       Quý khách có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin đăng nhập quản lý tài khoản này và không sử dụng chia sẻ với các đối tượng khác.
       NinjaMailPro cam kết chỉ sử dụng các thông tin liên hệ của Quý khách cho mục đích quản lý xác thực chủ tài khoản. Trong trường hợp cần cung cấp thông tin của Quý khách cho các cơ quan chức năng, NinjaMailPro sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp các văn bản pháp luật có hiệu lực tương ứng và có thông báo phối hợp với Quý khách.

Quy định về Thanh toán

       NinjaMailPro thực hiện việc thông báo thanh toán qua email và hỗ trợ thời hạn phù hợp để Quý khách thực hiện thanh toán.
       Quý khách có trách nhiệm theo dõi các thông báo thanh toán và thực hiện thanh toán đúng thời hạn được quy định theo phân loại nhóm dịch vụ.

Cam kết chất lượng

       Mức độ ổn định và giới hạn hỗ trợ của các gói dịch vụ được mô tả chi tiết trong trang thông tin về giá và cấu hình của từng loại dịch vụ. Việc đo lường và thống kê về chất lượng được thực hiện theo tiêu chuẩn riêng của NinjaMailPro.
       NinjaMailPro luôn thể hiện nỗ lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc thực hiện linh hoạt những chính sách hỗ trợ Quý khách, tuy nhiên Quý khách cần nắm vững về giới hạn trách nhiệm của NinjaMailPro và chủ động thực hiện các thao tác phối hợp thuộc trách nhiệm của Quý khách để cùng duy trì đảm bảo sự ổn định của dịch vụ.

Nội dung bản quyền

       Quý khách phải chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung thông tin và dữ liệu của Quý khách lưu trữ trên các dịch vụ do NinjaMailPro cung cấp không vi phạm luật bản quyền.
       Quý khách có toàn quyền sở hữu và kiểm soát các nội dung dữ liệu do Quý khách lưu trữ trên các dịch vụ do NinjaMailPro cung cấp.
       Tùy theo phân loại gói dịch vụ, các thông tin cấu hình kỹ thuật của gói dịch vụ sẽ được coi là nội dung dữ liệu thuộc quyền sở hữu của Quý khách hoặc quyền sở hữu của NinjaMailPro.

Mục đích sử dụng

       TùyNinjaMailPro cam kết không truy cập hoặc can thiệp vào dữ liệu của Quý khách nếu không có sự đồng ý xác nhận của Quý khách.
       TùyNinjaMailPro chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của Quý khách trong giới hạn năng lực của mình, tùy theo cam kết của từng loại dịch vụ, tuy nhiên sẽ không chịu trách nhiệm về an toàn dữ liệu do các sự cố khách quan (như khủng bố, thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị phần cứng hoặc lỗi kết nối giữa các máy chủ trong hệ thống sao lưu dữ liệu) hoặc do các nguyên nhân chủ quan phía Quý khách.

Thay đổi dịch vụ

       NinjaMailPro có thể thực hiện các thay đổi tới cấu hình dịch vụ và các chức năng tiện ích kèm theo hoặc ngừng cung cấp một số loại hình dịch vụ nhất định, Quý khách sẽ được thông báo và tư vấn để chuyển đổi sang các gói dịch vụ tương ứng trong thời hạn phù hợp.

Khóa và hủy dịch vụ

       Nếu Quý khách vi phạm quy định sử dụng, sử dụng vượt mức cấu hình gói dịch vụ cho phép hoặc không thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn, NinjaMailPro sẽ thực hiện tạm khóa dịch vụ và liên hệ với Quý khách thống nhất phương án giải quyết.
       NinjaMailPro có thể thực hiện tạm khóa dịch vụ mà không cần chờ xác nhận đồng ý từ phía Quý khách, tùy theo nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của sự việc.
       NinjaMailPro không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của việc kinh doanh của Quý khách hoặc các ảnh hưởng tới dữ liệu của Quý khách do việc gói dịch vụ bị khóa gây ra.
       Quý khách có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan tới việc lưu trữ, sao lưu bảo toàn dữ liệu của Quý khách trong thời gian gói dịch vụ bị khóa.
       Tùy theo phân loại dịch vụ, dữ liệu của Quý khách sẽ bị hủy nếu gói dịch vụ bị khóa quá một thời hạn nhất định (tối thiểu là 7 ngày). NinjaMailPro không chịu trách nhiệm về dữ liệu của Quý khách sau khi gói dịch vụ bị hủy.

Bồi thường thiệt hại

       Trong trường hợp Quý khách vi phạm quy định sử dụng và gây ra tổn thất cho NinjaMailPro, Quý khách có trách nhiệm bồi thường tất cả các chi phí.
       Trong trường hợp NinjaMailPro không đảm bảo được chất lượng dịch vụ đã cam kết, NinjaMailPro sẽ đền bù cho Quý khách dưới hình thức tặng thêm thời gian sử dụng gói dịch vụ hoặc hoàn trả lại các chi phí Quý khách đã thanh toán cho thời gian không sử dụng được dịch vụ. Mức đền bù do NinjaMailPro quyết định và không bao gồm bất cứ chi phí tổn thất nào do sự gián đoạn dịch vụ làm ảnh hưởng tới kinh doanh của Quý khách gây ra.

Miễn trừ trách nhiệm

       NinjaMailPro được phép miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ nếu có thỏa thuận riêng với từng Quý khách về quy trình và giới hạn hỗ trợ.
       Quý khách không được miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ trong mọi trường hợp.

Thay đổi quy định sử dụng

       NinjaMailPro có thể thay đổi nội dung quy định sử dụng dựa trên các thay đổi trong chính sách của công ty, trong các gói dịch vụ được NinjaMailPro cung cấp hoặc các văn bản pháp luật có liên quan. Các thay đổi về giá dịch vụ, cấu hình dịch vụ hoặc có liên quan tới trách nhiệm pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức, các thay đổi khác về chính sách sẽ được áp dụng sau 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật).
       NinjaMailPro sẽ thực hiện việc thông báo về thay đổi quy định sử dụng trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên Quý khách có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nội dung và thực hiện tuân thủ nghiêm chỉnh quy định này.