Quy định sử dụng dịch vụ Email Marketing

      Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Email Marketing tại NinjaMailPro!

      Khi sử dụng dịch vụ do NinjaMailPro cung cấp, Quý khách cần tuân thủ các Quy định chung khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra khi sử dụng dịch vụ Email marketing của NinjaMailPro, quý khách cần tuân thủ thêm các quy định sau:

Chính sách chống thư rác (ANTI-SPAM)

Email được gửi bằng dịch vụ của NinjaMailPro phải đảm bảo các điều sau:

  • Mỗi tin nhắn được gửi bằng cách sử dụng dịch vụ phải có một liên kết để người nhận được quyền “từ chối nhận mail” (unsubscribe) nếu không muốn nhận thêm bất kỳ email nào từ Quý khách.
  • Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ tin nhắn email được gửi bởi Quý khách sẽ không chứa bất kỳ nội dung lừa đảo hoặc gây hiểu lầm về vấn đề tổng thể của thông điệp email.
  • Khách hàng đồng ý các địa chỉ gửi đi và trả về là hợp pháp.
  • Khách hàng đồng ý rằng các nội dung Quý khách gửi đi không vi phạm Luật pháp của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Không sử dụng địa chỉ email không cụ thể chung chung, ví dụ như sales@domain.com

Danh sách Người nhận Mail

      NinjaMailPro yêu cầu danh sách của Quý khách phải có độ uy tín cao (trên 95% địa chỉ hợp lệ). Để đảm bảo danh sách có độ uy tín cao Quý khách không được sử dụng danh sách không rõ nguồn gốc và được tìm kiếm trên internet. NinjaMailPro kiểm tra tính hợp lệ của các địa chỉ email và nhập danh sách email của Quý khách vào hệ thống trước khi Quý khách gửi.

Khóa tài khoản quản trị NinjaMailPro

      NinjaMailPro sẽ thực hiện khóa tài khoản nếu Quý khách vi phạm một trong các trường hợp sau:

  • Tỉ lệ gửi email lỗi > 5%;
  • Tỷ lệ email bị đánh spam >1%;
  • Vi phạm về chính sách chống thư rác.

Mở lại tài khoản

      Để mở lại tài khoản Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận hỗ trợ của NinjaMailPro qua email support@NinjaMailPro.vn, thời gian kiểm tra và mở lại dịch vụ trong vòng 24h.