Hướng dẫn sử dụng phần mềm NinjaMailPro

MỤC LỤC


1. Khởi tạo
      1.1. Tạo tài khoản thành viên
      1.2. Đăng nhập & Sửa hồ sơ

2. Các bước tạo chiến dịch email marketing
      2.1. Tạo nhóm Email & Nhập Danh sách Người Nhận Mail
      2.2. Tạo chiến dịch Email Marketing
      2.3. Các lưu ý đối với Khách hàng đang dùng thử phần mềm NinjaMailPro
      2.3.1. Tiếp tục thực hiện chiến dịch khi gửi vượt quá giới hạn cho phép
      2.3.2. Nâng cấp gói dịch vụ để gửi được nhiều mail hơn

4. Phụ lục
      4.1. Các khái niệm dùng trong NinjaMailPro
      4.2. Các chú ý để mail luôn vào Inbox
      4.3. Giải pháp để mail không vào mục Promotion của gmail
      4.4. Kiểm tra tính hợp lệ của Email Marketing

Hãy tham gia ngay Group Facebook "DIGITAL MARKETING PRO 4.0" để trao đổi và kết nối nhé!

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1. Khởi tạo


1.1 Tạo tài khoản thành viên

1.2. Đăng nhập & Sửa hồ sơ


2. Các bước tạo chiến dịch email marketing

Các chú ý cần đọc kỹ trước khi thực hiện chiến dịch Email Marketing để mail luôn vào INBOX, kích vào ĐÂY để xem chi tiết

2.1. Tạo nhóm Email & Nhập Danh sách Người Nhận Mail

2.2. Tạo chiến dịch Email Marketing

2.3. Các lưu ý đối với Khách hàng đang dùng thử phần mềm NinjaMailPro

2.3.1. Tiếp tục thực hiện chiến dịch khi gửi vượt quá giới hạn cho phép

2.3.2 Nâng cấp gói dịch vụ để gửi được nhiều mail hơn


3. Hỗ trợ chiến dịch Email Marketing

3.1. Lọc Email chết

3.2. Nhập dữ liệu theo lô (Số lượng lớn) - Không hỗ trợ Tiếng Việt có dấu


3.3. Nhập dữ liệu theo lô (Số lượng lớn) - Hỗ trợ Tiếng Việt có dấu

3.4. Thêm trường dữ liệu và tạo danh sách người nhận email- Nâng cao


3.5. Tổng hợp: Lọc mail chết - Tạo danh sách Người nhận Mail chuẩn - Tạo Nhóm Email - Nhập danh sách Người Nhận Mail

3.6. Nhập dữ liệu theo lô - Trường hợp chỉ có duy nhất địa chỉ mail

Nếu chỉ có duy nhất địa chỉ mail thì cột HVHMTN ta để trống là OK.


3.7. Quét Email từ Facebook

3.8. Tạo mẫu Email marketing theo cách của Bạn

Hãy tham gia ngay Group Facebook "DIGITAL MARKETING PRO 4.0" để trao đổi và kết nối nhé!